Aan de ontsteking van klassieke auto's kan nog veel verbeterd worden.
Voor de grote fabrikanten zijn deze ontstekingssystemen met verdelers al lang geen interessante markt meer. Daarom worden er door hen ook geen verdere ontwikkelingen gedaan om deze systemen te verbeteren.

Omdat er toch nog veel te verbeteren viel is de Avalanche ignition module® ontwikkeld.
Door de verbeterde aansturing van de bobine kan de Avalanche ignition module® zowel gebruikt worden met laag- als hoogohmige bobines.
De combinatie van de Avalanche ignition module® met zeer laagohmige bobines geeft een onvergelijkbaar goede ontsteking van het brandstofmengsel. 

Avalanche ignition module®

De voordelen van de Avalanche ignition module® zijn:

 • betere rijeigenschappen
 • lager brandstofverbruik
 • optimalere afstelling lucht-brandstofverhouding mogelijk
 • meer motorvermogen
 • beter starten bij lage en hoge temperaturen (langere levensduur startmotor, starterkrans)
 • beter starten bij slechte brandstofmengsels (te rijk of te arm)
 • beter lopen bij slechtere brandstofmengsels, b.v. in de bergen
 • minder kans op motorschade door betere verbranding
 • gelijkmatigere vonk in timing en intensiteit
 • deze ontsteking blijft werken bij extreem lage omgevingstemperaturen
 • inbouw in bestaande behuizingen mogelijk om de originaliteit te behouden
 • hoger toerental bereik (frequentie) met superieure vonk. (Problemen met hoge vonk frequenties bij verdeler-ontstekingen werden door alle gerenommeerde fabrikanten al in de jaren "70 al onderkend.)
 • kan gebruikt worden in kombinatie met elektronische contactpunt vervangingsmodule
 • kan gebruikt worden bij meervoudige ontstekingssystemen
 • kan gebruikt worden in combinatie met of als vervanger van bestaande ontstekingsmodules

De Avalanche ignition module® genereert een optimale aansturing van laad- en ontlaadtijd. Dit was alleen mogelijk door de meest moderne elektronische componenten te gebruiken. Met name in combinatie met optimale bobine, bougiekabels en bougies komt er een veel krachtigere vonk tot stand, welke er voor zorgt dat er een volledige verbranding kan plaatsvinden.

Op de onderstaande afbeelding zijn grafisch de belangrijkste waarden van de Avalanche ignition module® weergegeven. Wat direct opvalt is dat alle vonken zeer stabiel en van hoge kwaliteit en intensiteit zijn.

Range Rover V8 Iginition Values

Meer informatie: