De inbouw van de Firestorm ignition module® is niet erg ingrijpend.
Als eerste wordt de Firestorm ignition module® onder de motorkap of uit het zicht onder het dashboard geplaatst.
Omdat de Firestorm ignition® nagenoeg geen warmte genereert kan deze vrijwel overal geplaatst worden.

Daarna worden de elektrische verbindingen aangesloten:

  • 12 volt voeding
  • massa
  • uitgangssignaal
  • ingangssignaal (afhankelijk van het opnamesysteem 1 of 2 aansluitingen)
  • eventueel met toerenteller uitgang

Bij inbouw moeten de ingangssignalen worden gemeten. Met name bij elektronische opnemers kan het zijn dat het signaal buiten de door de autofabrikant opgegeven bandbreedte ligt.

Gezien het grote aantal fouten dat er in het ontstekingssysteem kan zitten is het noodzakelijk dat wij de auto voor- en na inbouw testen.

Meer informatie over het afstellen van de ontsteking.