1. lagere emissiewaarden.

Na plaatsing van de ontstekingsmodule daalde de CO (koolmonoxide ) en HC's (onverbrande brandstofdelen) vaak met meer dan 50%. Zo hebben wij vastgesteld dat bij bepaalde motoren de CO daalde van 1.5% naar 0.36% en de HC's van 220 PPM naar 36 PPM. Dergelijke waarden waren voorheen alleen haalbaar met gebruik van een katalysator.

Meer informatie over CO en HC waarden.

2. driveability

Door een betere ontsteking / verbranding wordt de motor soepeler en zal smeuïger en directer reageren op het gaspedaal bij zowel hoge als lage motorbelasting (dit zijn normaal gesproken de gebieden waar een slechte verbranding plaatsvindt). Hetzelfde geldt ook voor de motorrespons bij hogere toerentallen.

3. motorvermogen

Door een betere ontsteking zijn de verbrandingen niet alleen vollediger maar zal het vlamfront (voordscheiding van verbranding door de verbrandingskamer) ook constanter zijn in starttijd en brandsnelheid.
Door de constantere starttijd en door de constantere snelheid van het vlamfront zal de optimale zuigerpositie in combinatie met de gewenste piekdruk stabieler worden.
De hieruit voortvloeiende hogere gemiddelde cilinderdruk boven de zuiger geeft vermogenswinst.

4. brandstofbesparing

De hogere gemiddelde druk boven de zuiger geeft naast vermogenswinst ook een daling van het brandstofverbruik. Immers bij een bepaalde snelheid moet de motor een bepaald vermogen leveren.(externe factoren als wind, helling etc. buiten beschouwing gelaten) Door de betere / volledigere verbranding zal de gasklep verder gesloten blijven waardoor de hoeveelheid toegevoerde brandstof daalt.

Voor het realiseren van het maximale rendement uit deze ontstekingsmodule is het van belang dat alle ontstekingsdelen op elkaar zijn afgestemd.
Dit kunnen wij voor u vaststellen en eventueel verbeteren zodat u de optimale winst uit deze ontstekingsmodule kunt halen.

Meer informatie over het afstellen van de ontsteking.