De CO en de HC geven aan hoe volledig de verbranding is geweest.
Bij een volledige verbranding ontstaat er geen CO en geen HC (dit is alleen theoretische mogelijk).
Hoe lager deze waarden zijn des te beter loopt de motor.
De CO en HC zijn min of meer aan elkaar gekoppeld. Het is de kunst om de balans te vinden in de zo laag mogelijke waarden. Meestal is het zo dat als de brandstofhoeveelheid wordt verminderd de CO waarde daalt en de HC waarde hoger wordt. Alleen door het verbeteren van het verbrandingsproces kunnen beide waarden verlaagd worden. Een hoge HC waarde duidt op een trage en onvolledige verbranding waardoor mogelijk klepschade kan optreden.

Op deze foto's kun je zien dat als de CO waarde lager wordt, de HC waarde omhoog gaat. De foto's zijn van een ongeregelde Range Rover V8.

CO 0.10 Range Rover V8 1995 No Cat

De fabriekswaarden (referentiewaarden) voor deze motor zijn:
CO: 1.5 tot 3.0%
HC: tot 1200 PPM
Bron: Haynes

Meestal is er sprake van HC-waarden tussen de 200 en 300 PPM bij een motor in goede staat.

Range Rover V8 zonder katalysator met een 0.14% en een HC van 82 PPM.