Het verwijderen van het LPG-systeem kan meestal zonder veel problemen worden gedaan.
Er zullen echter in veel gevallen wel problemen met het benzine-systeem zijn ontstaan, omdat de meeste klassieke auto's na ombouw niet of nauwelijks op benzine hebben gereden.
Carburateurs hebben lange tijd drooggestaan en zijn hierdoor ontsteld, gecorrodeerd of hebben overmatige slijtage als gevolg van het wegvallen van de smering door de benzine.
Bij injectie motoren kunnen ook problemen zijn ontstaan als gevolg van het niet rijden op benzine.

Zelfs al lopen de motoren op benzine dan wil dat nog niet zeggen dat zij op een juist mengsel lopen.
Een foutief brandstofmengsel kan grote schade aan het blok veroorzaken. (zuiger-, klep- en andere problemen)

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • LPG-systeem verwijderen en het benzine-systeem controleren op zijn werking
  • kleppen controleren met behulp van een medische endoscoop 
  • carburateur schoonmaken/afstellen/reviseren
  • benzine injectie schoonmaken/afstellen/reviseren/electronica controleren
  • emissies uitgebreid testen onder verschillende belastingen tijdens het rijden

Het is verstandig om na verwijdering van het LPG-systeem het benzine-systeem te controleren.
Nadat het LPG-systeem is verwijderd,  moet de auto wel weer aan de wettelijke emissie-eisen op benzine voldoen. Stationair moet de CO-waarde onder een bepaalde norm blijven.
Pas na goedkeuring door RDW  zal de LPG van het kenteken verwijderd worden.

Daarnaast is het wenselijk dat de motor onder alle andere belastingen ook goede CO en HC  emissie-waarden geeft; alleen  een goed afgestelde motor geeft optimaal vermogen bij minimale slijtage en gaat bovendien ook spaarzaam om met de dure benzine.

Natuurlijk kunnen wij zoals altijd uitgebreid de werking van de motor van uw auto testen en eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren.