De invloed van een perfect werkende ontsteking wordt zwaar onderschat. De prestaties van de motor, brandstofverbruik en de driveability zijn sterk afhankelijk van een correct afgestelde en werkende ontsteking. Het afstellen van een ontsteking is meer dan alleen het afstellen van het ontstekingstijdstip bij een bepaald toerental. Als u een perfect lopende motor wilt hebben is er geen ruimte is voor ongeveer; alles moet spot on zijn.

De fabrikant heeft veel energie gestoken in de afstelling van de ontsteking en levert de bijbehorende data met toleranties om de ontsteking te kunnen controleren en af te stellen.Ontsteking

Alvorens te kunnen beginnen met het controleren /afstellen moeten de gegevens bekend zijn. Als eerste moeten de geïnstalleerde onderdelen gecontroleerd worden op originaliteit. Bij afwijkende onderdelen is het verstandig terug te gaan naar de originele fabrieksonderdelen. Eventueel kan een diagnose-center bepalen of deze afwijkende onderdelen geen problemen geven in de totale configuratie van de ontsteking.

De volgende onderdeelnummers moeten bekend zijn:

 • Type verdeler (verdeler modelnummer en vervroegingscode)
 • Type bobine (bobine nummer - vervangers o.a. van andere leveranciers kunnen buiten de door de autofabrikant opgeven waarden liggen)
 • Type bougie (vervangers o.a. van andere leveranciers kunnen buiten de door de autofabrikant opgeven waarden liggen)

De volgende waarden zijn van belang:

 • Boordspanning (tussen de 13.4 en 14.8 volt)
 • Type bougie
 • Electrode afstand bougie (tussen de 0.55 en 3.0 mm)
 • Type bobine (Bosch maakt meer dan 500 verschillende ronde staaf bobines)
 • Primaire weerstand bobine (tussen de 0.4 en 5.0 Ohm)
 • Eventuele voorschakelweerstand (tussen 0.4 en 1.2 Ohm)
 • Voedingsspanning bobine (tussen de 14.8 en 6.0 volt bij 12V boordsysteem)
 • Effectieve hoogspanning (tussen de 5 en 30 kV) (dit is meestal ver onder de maximaal haalbare hoogspanning die de bobine kan leveren)
 • Type condensator + waarde
 • Lifthoogte in mm van de contactpunten of contacthoek in graden (o.a. afhankelijk van het aantal cilinders)
 • Basis afsteltijdstip bestaande uit positie in graden en bijbehorend toerental, al dan niet met vacuüm vervroeging
 • Vervroegingscurve centrifugaal (toerental + graden bij op- en afgaand toerental)
 • Vervroegingscurve vacuüm (onderdruk + graden bij op- en afgaand vacuüm)

Bovenstaande waarden zijn uiterste waarden! Deze waarden zijn indicatief om aan te geven hoe ver de  waarden uit elkaar kunnen liggen bij verschillende motoren. De door autofabrikanten opgegeven kritische waarden vallen ergens binnen deze bandbreedte. Zie grafiek. Vervroegingscurve

Zodra u deze gegevens heeft kunt beginnen met het testen van de verdeler.
Dit kan het beste worden gedaan met een verdeler testbank.
Deze testbank geeft direct inzicht in wat de verdeler doet en welke eventuele reparaties / afstellingen gedaan moeten worden.
VerdelertesterOok wordt duidelijk zichtbaar of de verdeler nog de juiste lifthoogte van contactpunten overalle nokken van de verdeler-as heeft.

Als de verdeler weer binnen de door de fabrikant gegeven specificaties zit kan deze weer herplaatst worden.

Na het instellen van de basisafstelling van de verdeler kunnen de verdere tests worden uitgevoerd, zoals de hoogspanning, ontlaadtijd en uitlaatgassen.

De vakman is er toe in staat om te kijken of uw hoog- en laagspanningskring naar behoren werkt. De hoog- en laagspanning kan door de vakman worden afgesteld (naar boven of naar beneden) om een perfecte verbranding te krijgen.

De uitlaatgaswaarden leveren het bewijs dat de motor perfect loopt.Verdelertester

Naast de C0 worden door de fabrikant ook vaak de HC-waarden opgegeven. De HC's zijn de onverbrande delen. Hoe hoger de waarden des te slechter is de verbranding. Een perfecte klassieke motor kan uitstekend lopen met een CO van 0.5 tot 2.0% en een HC-waarde tussen de 100 en 150 PPM. Wij hebben zelf waarden gemeten van: CO van 0.3% en een bijbehorende HC-waarde van minder dan 50 PPM bij een auto zonder katalysator.

Mocht u van plan zijn after market ontstekingsdelen te plaatsen dan is het altijd raadzaam deze op hun werking te laten testen. Vaak zijn de claims dat deze componenten beter zijn dan de originele niet correct. Zo wordt er voor de Range Rover Classic EFI 1985 t/m 1994 slechts 1 vervangende verdeler aangeboden met 1 ontstekingscurve terwijl Range Rover 50 varianten heeft met verschillende ontstekingscurven. Daarnaast is de aansturing van de bobine vaak niet in overeenstemming met de minimum waarden welke zijn opgegeven door de fabrikant. Dergelijke verschillen zijn ook te vinden in bougies, bougiekabels rotors, verdeler kappen etc.

Het upgraden van uw ontsteking is wel degelijk mogelijk en kan uitstekende resultaten opleveren maar het is geen plug and play werk. Er dient gecontroleerd te worden of de nieuwe onderdelen goed samenwerken met de bestaande. Zie ook Diagnose.

Naast het herstellen van uw motor kunnen wij u adviseren bij het upgraden van het ontstekingssysteem. of andere onderdelen.